De Standaard Rang Pang-klasse is een standaard klasse voor auto’s tót 2000cc.

In deze klasse is kop-staart duwen toegestaan. Het (licht) verstevigen van het casco is daarom ook toegestaan. De motoren dienen, i.t.t. de Standaard KNAF-klasse compleet origineel te blijven.

Op deze klasse is het KNAF reglement van toepassing met een aantal technische aanpassingen waarvoor wij u verwijzen naar ons Technisch Reglement 2019.

Klasse sponsor voor de Standaard Rang Pang-klasse is:

Kampioen Standaard Rang Pang-klasse 2019:

Kampioen Standaard Rang Pang-klasse 2018:

Kampioen Standaard Rang Pang-klasse 2017: