Zonder onze sponsoren zouden wij niet de vereniging kunnen zijn, die we in het verleden, het heden en de toekomst willen zijn. Onze dank gaat uit naar alle sponsoren die onze vereniging steunen.