Geen cross, maar hoe doen we dat dan met de Junior-examen? Dat was de list die verzonnen was om Tiny Vronik vandaag op de het rennerskwartier in Lopik te krijgen. En wat daar gebeurde, dat zag ze niet aankomen….

Vanmiddag is Tiny Vronik benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje – Nassau.
Deze onderscheiding is uitgereikt door burgemeester W.G. Groeneweg van de gemeente Oudewater.

Begin januari heeft Tiny aangegeven een aantal taken binnen de autocross neer te leggen. Na deze kennisgeving hebben wij, ondersteunt door het BSAC, de KNAF en de Sonak een aanvraag
ingediend bij de gemeente Oudewater Tiny te onderscheiden voor haar tomeloze inzet voor onze vereniging en de autocross in Nederland.
Een opsomming van de genoemde activiteiten bij de aanvraag zijn:

ACV Rang Pang
Tiny Vronik is al sinds de oprichting in 1974 actief als vrijwilliger binnen onze vereniging, in maart 1974 werd er een eerste bestuur aangesteld van de op te richten autocrossvereniging Rang Pang.
Tiny werd secretaris / bestuurslid in dit bestuur. Tiny heeft deze taak tot en met 1998 met veel inzet uitgevoerd.
In 1999 heeft Tiny de taak van voorzitter op zich genomen, dit tot en met 2003.
Vanaf 2004 werd Tiny ingezet als vrijwilliger in het wedstrijdsecretariaat, en indien nodig elders op het terrein.
Tiny is in 2015 benaderd om de taak als voorzitter op zich te nemen, tot 2017 is Tiny interim voorzitter geweest.

BSAC
Tiny is vanaf 1999 tot heden bestuurslid van het bestuur sectie autocross, in die tijd heeft ze verschillende functies bekleed, zoals voorzitter, penningmeester en algemeen lid.

KNAF
Na een paar jaar als bestuurslid van de vereniging en van het Bestuur Sectie Autocross heeft zij haar taak als bestuurslid bij ACV Rang Pang in 2003 opgezegd en vele taken opgepakt als bestuurslid van het Bestuur Sectie Autocross van de KNAF.
Van 2001 tot en met 2016 was zij voorzitter van het Bestuur Sectie Autocross en nam zij ook zitting in de vergaderingen van het KNAF bestuur, dat destijds ook bestond uit de voorzitters van alle secties. Na haar terugtreden is zij als bestuurslid nog steeds actief voor het Bestuur Sectie Autocross.

Tiny is tot op heden vertegenwoordiger van Regio West, waarin zij alle contacten onderhoud met de verenigingen binnen deze regio en met nieuwe verenigingen die zich willen aansluiten bij de KNAF.

Tiny is tot op heden actief als instructeur bij de reglemententrainingen die gegeven worden namens de Sectie Autocross aan officials. De nieuwe vrijwilligers die langs de baan staan om een evenement sportief en veilig te laten verlopen.

Tiny is tot op heden actief als examinator bij de examens voor junioren die graag willen beginnen als rijder in de autocross.

SONAK
Van 2001 tot heden is Tiny official/ medewerker bij de NK wedstrijden. De laatste jaren ondersteunt zij de technische commissie.
Na bijna 50 jaar actief te zijn geweest in de autocross, wil Tiny de nieuwe generatie een kans geven om zich te bewijzen.

Namens de ACV Rang Pang feliciteren wij Tiny met deze terecht erkenning voor haar tomeloze inzet!