Belangrijke gegevens:
 
Adres: Schoudermantel 52 in Bunnik.
 
Terrein open vanaf 7.30 uur(geen mogelijkheid tot overnachten!)
 
Deelnemers uiterlijk 8.30 uur binnen.
 
Keuren van 8.00 tot 9.15 uur
Inschrijven tot 9.30
 
Start wedstrijd 11.00 uur
Entree t/m 11 jaar € 5,00
Entree 12 jaar en ouder € 10,00